marți, 11 iulie 2017

Europe A History - Medium The Middle Age 750 -1270 de Norman Davis

Pentru că această carte este foarte vastă am decis să fac comentarii  pe capitole importante. 
De fapt în aceste comentarii cuprind şi capitolul precedent: Origo: The Birth of Europe Ad cc 330-800.

Perioada cuprinde epoca de început  a configurării Europei din Antichitatea târzie până la Evul Mediu timpuriu şi de mijloc 750-1270. 

Începuturile Europei de azi sunt din vremea domniei împăratului Constantin cel Mare, pentru că el permite practicarea liberă a creştinismului şi pentru că fondează Constantinopolul, pe urmele cetăţii greceşti antice Bizanţ, care împarte Imperiul Roman în două: Cel de Apus cu capitala la Roma care se prăbuşeşte sub asediul barbarilor în 476 şi cel de Răsărit care supravieţuieşte încă o mie de ani până la cucerirea otomană din 1453.

Acest eveniment important împarte Europa în două părţi care sunt foarte clar marcate de creştinism care prin Marea Schismă şi duce la Europa de Apus - Europa Catolică şi Europa de Răsărit - Europa Ortodoxiei.

Două regate importante ale Europei de Mijloc au cochetat atât cu Catolicismul cât şi Ortodoxia. Este vorba de Regatul Ungariei şi Regatul Poloniei, dar au decis mai bine alegând catolicismul. Pentru că Catolicismul şi frământările declanşate de Reformă şi Protestantism au determinat dezvoltarea societăţii moderne de azi.

Cartea lui Davis are inserturi interesante care povestesc diverse amănunte istorice privind epoca respectivă. Astfel am aflat cu surprindere că primul care a tradus Biblia - Septuaginta şi Evangheliile din greacă în altă limbă este de fapt episcopul got Wulfila, care traduce Biblia în gotica germanilor răsăriteni şi nu Sfântul Ieronim care o traduce în latină mai târziu sub numele Vulgata. Vechiul Testament fusese tradus în greacă pentru evreii din Alexandria în secolul al II-lea î. Hr. sub numele de Septuaginta pentru că a fost tradusă din ebraică în greacă de 70 de învăţaţi evrei.

În această perioadă o mare importanţă o au năvălirile barbare. Davis spune că formarea primului Imperiu medieval din apus este determinat de invazia maurilor în Spania pentru că a obligat la concentrarea feudalilor franci care a condus la Imperiul lui Charlemagne. Şi Imperiul său are o poveste, pentru că Papa a convins pe împăratul Bizanţului să accepte să-l încoroneze pe Charlemagne ca Împărat al Apusului contra unor încuscriri. Imperiul său se împarte în trei, ce ulterior formează Regatul Franţei, Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană şi Lotharingia care a constituit Regatul medieval Burgundiei, cu Tările de Jos de azi, Belgia şi Olanda. Germanii refac Imperiul sub conducerea lui Otto cel Mare care îi înfrânge pe maghiari la Lechfeld. 
Normanzii au un rol important în întreaga Europă. Ei fondează Rusia Kieveană sub Varegi. Cuceresc Franţa de Nord formând Ducatul Normandiei de unde porneşte Wiliam Cuceritorul care ocupă Anglia şi formează celălalt foarte puternic regat al vestului european. 

Mongolii dau lovituri puternice celor două regate din centrul - estul Europei Ungaria şi Polonia şi supun timp de trei secole pe ruşi. De momentul de slăbiciune maghiar profită şi feudalii români care formează principatele independente al Valahiei şi Moldovei. Acestea sunt consideraţiile mele personale.

La fel de importante pentru istoria Europei sunt năvălirile începând din secolul al 8 d. Hr. ale oamenilor nordului, vikingi, normanzi, apoi năvălirea maghiarilor şi ultima năvălire a mongolilor cu consecinţe importante mai ales pentru Estul european.


În finalul capitolului Davis discută despre naţionalitate şi teritoriile viitoarelor state naţionale europene. În secolul al XIII-lea aceste teritorii nu le anunţă încă. De exemplu arată cum va evolua cele două entităţi ale Ţărilor de Jos, Flandra şi Olanda care au o limbă comună, dar evoluează totuşi diferit. Sunt opinii diferite de ale lui Lucian Boia care exclude conştiinţa naţională, aceasta fiind un atribut exclusiv începând cu secolului al XIX-lea. Oamenii de atunci au rudimente de conştiinţă colectivă, sunt creştini, ţin de un anume senior, stau în aceeaşi comunitate, sunt sub domnia unui rege. Asta se manifestă la nivel psihologic. Probabil că aceste acumulări sunt mai târzii în Europa de Est care se reinventează în secolul XIX, cum de exemplu este România. Dar atunci, în secolul al XIII, Serbia şi Bulgaria îşi formează biserici autocefale independente de Constantinopol care pot anunţa idei de conştiinţă colectivă şi apartenenţă la un neam.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu